Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Op de Engelsche Foulle. Of: Walsch Wallinneken.

Laet sang en spel, tambour en fluyt,
Nu klincken tot Gods eer;
Dat Orgel, Chiter, Harp en Luyt,
Oock opgae voor den Heer,
Die haest wel van// Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

Gods goetheyt wesen moet vertelt,
Die noch so voor ons sorgt,
En ons den Briel en Mase stelt
Als tot een vaste borgt,
Die haest wel van// Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

De Spanjaert wert nu een gebit
In synen muyl geleyt;
God sy, die daer om hooge sit,
Gedanckt in eeuwicheyt,
Die haest wel van// Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

Ghy Princen/ Heeren van ons Land,
Maeckt ons de Spanjaert quijt,
Malcand'ren trouw'lyck biet de hand,
In Godes vrees' altyt,
Die haest wel van// Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p33

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd