Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


La Morisque.

O Heer wat hebben wy nu hier al ongevals?
Merckt hoe de Godloos raest, en deerlyck brengt om hals,
Het arm onnosel volck; Siet hoe hy vangt en spand!
Geen maeght of vrouw' blyft vry van fyne wreede hand.

Help Heer! en op ons u barmhertig' oogen slaet,
Dat toch u volck eens kom' uyt dees bedroefden staet,
En dat de tyranny van't Spaensche loose rot
Eens nemen mach een end, genadig goede God!

Breeckt, stuyt, betemt, bedwingt, en brengt toch haest ten val
'tTrouw'loose hert, o God! bestierder al in al.
Laet 'tbange droef gesucht en 'tysselick geween
Eens houden op o Heer. Verhoort uw's volcks gebeen.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p35

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd