Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Si ceste malheureuse bande.

T'Geween, 'tgehuyl, 'tgekryt,, Op dees tyt,,
Gaet nu (Heer!) Even seer,, Weder aen.
Het arme volck, o God! Wert bespot,,
En gehoont,, Niet verschoont,, Van Maraen.
Hy slaet en moort,, Vernielt verstoort,,
Verdruct, benout,, End' spaert noch jong noch out.

Gelyck een dolle Zee,, Vande Ree,,
Tiert en baert,, En vervaert,, Alle Man;
Soo woed oock desen bul,, Die als dul,,
Plaegt en druckt,, Ruct en pluct,, Waer hy kan.
En maeckt het Land,, Vol moort en brand,
Daer's niemant vry,, Schier van zyn tyranny.

Hy grypt en grabt int goet,, En int bloet,,
Daer hy weet,, Dattet breet,, is, en meest;
Syn balg is nimmer vol,, Maer gantsch hol,,
Ruym en wyt,, En altyt,, So geweest,
Doch noch op't eynd,, Eer dan hy't meynd,
Hy daer van al,, Syn loon noch krygen sal.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p50

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd