Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Op 't Engels Lapperken.

Wie dat sich selfs verheft te met,
Wert wel een arme sleter;
Duc d'Alf u beeld, tot spyt geset,
Waer afgebroken beter.
U boose daed,, Die ghy begaet
By allen toch onlydig is,, En strydig is
Met onser Landen staet.

Doch 'tschijnt dat nergens ghy nae vraegt,
Ghy wilt het al verscheuren,
Maer die daer doet wat God mishaegt
Sal 't eynde noch betreuren,
Als hy vol noot,, Sal naeckt en bloot
Voor Godes oordeel schuldig staen,, Onduldig gaen,
Verwesen totter dood.

De Godloos groeyt een wyl seer wel,
Doch 'teynde staet te vreesen;
Siet Lucifer quam in de hel
Door zijn hoveerdig wesen;
Daer't volck sich al,, aen spieg'len sal,
Indiense soecken goeden spoet,, Want hogen moet
Gaet altydt voor den val.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p62

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd