Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Soet soet Robbertgen.

Prijst God ons aller Heer,, Die diepe Meyr verdroogt,
Die daer tot synen eer,, Het water weer verhoogt,
End' leyden doet,, Na synen wensch,
Door Ebb' en vloet,, Dat menich mensch,
Van sulcken daet, Meer als verwondert staet.
Die't Land met moort en brand,, So seer vervullet heeft,
Met't volck aen elcken kant,, So schendig heeft geleeft,
Dat heeft gepluckt,, En onderdruckt:
Sal self gebuckt,, Om vard' geruckt
Nu gaen, ende oock,, Verdwynen als de roock.
Singt Gode lof en danck,, Zeelanders! en dees deucht
U aerdsche leven lanck,, Ter eeren Gods geheugt,
Syt vrolyck t'saem,, En u verblyt
In 's Heeren naem,, Dat ghy syt quyt
Het Spaensch gebroet,, Met haren trotsen moet.


Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p83

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd