Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Paszemeze d'Anvers.

Hoogmoedig geest,, Wilt op u doen eens letten,
Die daer onse Wetten, Verbroken hebt tot niet,
'sLants Adel meest,, Tyrannig ginct verpletten,
Alles wout versetten, Na 'tjockig Spaensch gebiet.
met smeken kond' m'uleyden,
Stopt het oor voor die daer schreyden
U Spaensch geboeft,
Heeft menig mensch bedroeft.
Als alles werd,, Geproeft om u te stillen,
Hebt ghy geensins willen,, V wreetheyt laten staen:
Maer even hard,, doen dooden, braen en villen,
End' ons door geschillen,, Gesocht oock te verraen.
Daerom kond' men u niet dulden,
Maer 'twas tydt om u t'onthulden,
Op dat m'eens vry,
Waer van u tiranny.
U ydel eer,, Tot d'Hemel hoog verheven,
Heeft u soo gedreven,, Tot desen bosen haet,
Dat g' oock niet seer,, Past op der luyden leven,
End' het al doet beven,, Door uwe wreede daet.
'tVolck heeft deurgaens t'allen tyden
'sPrincen dolheyt moeten lyden,
Wanneermen't quaet
In tyts niet tegenstaet.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p122

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd