Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Stem: Comedianten dans.

Merck,, toch hoe sterck,, Nu int werck,, sich al steld!
Die 'tallen ty,, Soo ons vryheyt heeft bestreden:
Siet hoe hy slaeft,, graeft,, en draeft met geweld!
Om onse goet,, En ons bloet,, En onse steden:
Hoor de Spaensche trommels slaen!
Hoor Maraens trompetten!
Siet hoe komt hy trecken aen!
Bergen te besetten.
Berg op Zoom// Hout u vroom,,
Stut de Spaensche scharen;
Laet 'sLands boom,, End' syn stroom,,
Trouw'lyck toch bewaren.

'tMoedige,, bloedige,, woedige,, swaerd
Blonck,, en het klonck,, dat de voncken daer uyt vlogen [ERRATA: stoven].
Beving,, En leving,, opgeving der aerd,
Wonder,, gedonder,, Nu onder was, nu boven,
Door al't mijnen en 't geschut
Dat men daeg'lycx hoorde;
Menig Spanjaert in zyn hut
In syn bloet versmoorde.
Berg op Zoom// Hout sich vroom;
'tStut de Spaensche scharen;
'tHeeft 'sLands boom,, En syn stroom
Trouw'lyck doen bewaren.

Die van Oranjen,, quam Spanjen aen boord,
Om uyt het velt,, als een Helt,, 'tGewelt te weeren:
Maer also dra,, Spinola 'theeft gehoord,
Treckt hy flocx heen,, Op de been met al zyn Heeren.
Cordua kruyd spoedig voort,
Sach daer niet te winnen;
Don Velasco liep gestoort:
't Vlas was niet te spinnen.
Berg op Zoom// Hout sich vroom
'tStut de Spaensche scharen;
'tHeeft 'sLands boom,, En syn stroom
Trouw'lyck doen bewaren.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p247

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd