Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Een nieuw Liedeken op de dwyse en tyt is hier &c

O werelt schoon hoe gaet gy dus fel Loonen
Ider persoon die u met herten dient
Als men ydnen [yduen =idoon?] wacht naden vreuchden croonen
soe ist pijn smert dat ghy verleent
voor een vreucht dusent pynen my zent [?]
gelyc ten dagen noch geschiet
waer doir mennich comt int verdriet
nu compt och wel toe sien
eer dellent [?] ons vercleent

Exempel hier daer toe de [?] grooter smart
van een dochter fier willen wy stellen voor
die groot dangier most
lyden in haer herte
doch zy alhier vreucht end zolaes verloor
want fortuna haer ongeluc beschoor
als zyn deuchden wel gepaart
want met [?] vreuchden ombeswaert
[drin?] jeuchden jonc vermaeckt
daer quam een droevich oorboir

Eers [?] dochters fijn meenden en al uut vermayen
met haer broeder [?] te zijn een gespeellinnen [?] voort [?]
op die termyn is de schoon accoleyen
met zwaere pyn het hert geweest doorboort
van een ral [pal?, bal?, val?] alsoo ic hebbe gehoort
dies men haer sach in groot benouwen
dies dee [?] minnioot [k?]ursouw
al totter doot in rouw
soe[x] haer hert versmoort

Dees bloeme fier zynde in s'doots benouwen
door het dangier is haer vreucht uuytgeblust
in haer quartier heeft zy doch gaen ontvouwen
sommige [ers?] fier die gaen in swerelts lust
zeer ungesont leefden sal waert verblust
och wilt [?] toch sien myn ellent
sprac zy dochters fyn pertinent
eer gy des[?] pyn bekent
wilt enden u wellust

Wilt u in tyts u doch als nu bekeeren
eer dat ghy subyt u inden noot ooc vindt [?]
och in des [?] stryt dunckt my ionc hert te scheuren
van druck en pyn soe is haer hart benout
maer haren loon wart nu van my bekent
Si is wel eerst [?] schoon begin
maer seer vals is haer begin
stelt van herten throon u sin
en weest niet meer verblint

Een Prince schoon en Princese verheven
deynckt om het loon des werelts in present
myn loer [?] idoon in u herte vol sneven
want ider persoon is als een bloeme jent
of als een glas soo worden wy haer bekent
gelyck den rooc verghaat ons tyt
dus van het quaat u hert subyt
dats gods genade bevrijt
u hier [?] in dees werelt endt

In lyden vaillant

Handschrift 's-Gravenhage, KB: 133 K 29
[16xx][[<1610?]
Den Haag KB: 133 K 29
p19

Voorlopige transcriptie, ongecorrigeerd. MdB 2018