Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


1, 2, 3, 4, 5, 6
Mijn vader geeft dansles;
1, 2, 3, 4, 5, 7, 7,
Mijn vader gaat dansles geven.

Mourik, J. van (samensteller), KINDERSPEL EN KINDERLUST[:] VERDWIJNENDE VOLKSPĂ–EZIE TER VERRIJKING ONZER FOLKORE VERZAMELD DOOR [...]
1931
p40

Gecorrigeerde OCR (2019)