Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[marge:]
Historie
van Sam-
son wt
letter in gheest
over ge
sedt.

[liedtekst:]
Op die wyse: vanden lxxiiij. Psalm.
Hoe comt dat ghy ons verstroyt
O Godt mijn.

VVie ist die nu der Philistenen zaet/
Die met onvruchtbaer asschen zijn
bedecket/
Wie ist die haer dus tot onrust verwecket
Hoe comt dat haer schoon koorne dus vergaet
2 Wie ist die haer vrucht die schoon heeft
ghestaen/
Dus heeft verdurven/ en met vier ontsteken
Tis Samson een starc helt/ hy wil nu wre-
ken
Al t'leyt dat zy hem hebben aengedaen
3 Want hy heeft nu oorsaac tot twisticheyt
Om dat zy hem zijn bruyt hebben benomen
Daerom is hy toornich int velt ghecomen
Hy vangt nu veel vosschen met listicheyt/
4. Dees loose vossen bint hy start an start/
t'vierstelt [!] hy daer tusschen als die verstoorden
Nu loopt den eenen suyden d'ander noorden/
Dus comt dat haer gewas verdorven wert

[verder is de tekst op de kopie leesbaar]

Le Canu Robbertsz., Robbert, Onder verbeteringhe. Die verantwoordinghe oft ontschuldinghe van Robbert Robbertsz. op het ghene daar zyn weder partie hem principalijcken op beschuldicht. Ghestelt in een t'samen spreeckinghe tusschen Robbert Robbertsz. en yverich hart
1592
Gent UB: Meul. 759
[f61r [=71r]

diplomatische tekst: naar ex. Gent UB MJdB 11-12-98