Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


¶ Mit desen niewen iare
so wert ons openbare
hoe dat een maecht vruchtbare
die werelt heeft verblijt
Geloeft moet sijn dat kindekijn
gheeert moet sijn dat maechdekijn
nv ende ewelijc tot alre tijt

¶ Si baerde sonder pijne
ende bleef een maget fijne
des sondaers medicijne
dies hebben die ioden spijt

¶ Hoe wel was haer te moede
doen si in vleisch ende bloede
aensach haers hartsen hoede
den heer der werelt wijt

¶ Die enghelen songen schone
lof inden hoghen trone
ter eren end ten loue
den kijnd des seker sijt

¶ Doe achtdaech waren leden
doe wert dat kijnt besneden
al nader ioedscher seden
die ons van sonden vrijt

¶ Drie coninghen dat vernamen
te bethleem dat si quamen
si offerde drie gauen
den kijnd gebenedijt

¶ Maria maget simpel
droech haer lief kijnt ten tempel
den vrouwen een exempel
dies si haer niet vermijt

¶ Doe symeon die oude
tkijnt sach sijn hert vervroude
hi sprac dat hi ons soude
van sonden maken quijt.

Handschrift Koning
1500-1510
Brussel KB: II 270-II (f. 121-176)
f122v

Jeske van Dongen, naar bron, diplomatisch.