Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


op fB4r: Nieu liedeken op den voys bediet/ Van den Prince van Oraigne excellent/
Binnen Brugghe deur den Troubel gheschiet/ Volghende t'voorgaende hier ghemaeckt bekent.

Borghers wilt moet aenveerden/
En gheeft God lof en danck/
Dat Brugghe de Stadt vul weerden/
Noch is wt groot bedwanck:
Zoomen sterck heeft beseuen/
In Jullet doemen t'Jaer/
Vichthien hondert heeft gheschreuen/
Neghenen t'zeuentich naer.

[in totaal 12 strofen].

Den troubel binnen Brugghe inde maent van Jullet Alsmen schreef xvc LXX. neghen Jaer, Nae t'warachtich gheschieden doen, als nu gheset Hier Baladewijs vertoocht int openbaer [cit]
1579
Antwerpen Museum Plantijn Moretus: R 16-27, 35
fB4r

diplomatische tekst: naar bron MJdB 11-12-98