Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieuw Liedeken.

In dbeghin heb dy o Godt//Duer dijn woorden seer machtig
alle dinghen ghemaect van niet// Principalic dit is tslodt/
Vier elementen crachtich vier eerde lucht en water siet
Seer noodelic dit al gesciet/
Tzij de materie voorwaer
Die ons bringen wt tswaer verdriet dies moeten wy openbaer//
In dancbaerheden eenpaer/
Dijnen name prijsen/
En eere bewijsen/

Noodelick soo is het vier// want elck moet hier by leuen
Dwelck alle saken penetreerdt
Wercken de wonderlic hier// en seer crachtich beseuen
Hier by werdet al ghemineerdt
Tuersoedt tharte onghecesseerdt
En tuerhardt het soete al bloodt
Dwelck Sathans cracht oock resisteerdt
Dus moeten cleyn ende groodt
U Godt dancken totter doot
Dijn ionste realich
Maeckt ons allen salich.

Deerde is het fundament// ende een moeder puere
Daer elck by leeft in tsweerelts pleyn
Draghende vruchten seer gent// die oock wt haer natuere
All saden voorts bringht seer reyn
Waer in beloken sijn certeyn
Ghesteenten siluer ende gout
Diese veracht is een vileyn
Maer hier af moet ionck en out
U God louen menichfout
Dijn goetheyt diuyne
Is ons medecyne.

Nummermeer en connen wy// u o Heere vollouen
Vande schoon locht voor ons bereet
Want tis d' Element waer by// Dat elck onder en bouen
Blijft in dleuen soo elck wel weet
Sy is subtijl/ seer claer en heet
Die het vier houdt in haer bedwanck
Verchiert met voghels wijdt en breet
Waer af wy ons leuen lanck
U God moeten gheuen danck
Ghy cont zeer licht weeren
Al dat ons mach deeren.

Prince.
Lof sy u hemels regent// van dijn gauen voor oogen
Principael van dwater playsant
Want sonder dat Element// al dat leeft sou verdrooghen.
Niet en souder groeyen in dlant
Dat wy hier by nacht en dach
Herboren worden door Gods handt
Dus moet elck sonder verdrach
U louen soo hy best mach
En blijuen vollheerdich
Veel meer sidy weerdich.

Deuchdelijcke Solutien, gesolveert by vele ingenieuse Componisten van diversche Cameren van Rethorijcken. Duysent guldens, zilveren coppen en schalen, Met my te coopen meucht ghy winnen: U ghelt coemt inde Lothery' sonder falen, Goede stichtinghe vindy hier binnen. Dit is u prose ende Nombre net, Wilt dit bewaren in plaetse van u billet.
[1575]
Amsterdam UB: 1998 C 11
fEe5r

Transcriptie naar bron, diplomatisch. Door Alexandra Kecskés.