Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Mijn doghen willic met vruechden draghen
Up aventueren watter ghesciet
want al wildic mi vercnaghen
Mi ne ware dies te beter niet
de sulke sout sien hi soude mi claghen
nochtanne ware lief hem mijn verdriet

Ic wille mi blidelike ghelaten
al legghic nu onder voet
Si sullens verdrouven die mi haten
want ic pense in minen moet
Ic sals comen te goeder baten
al hebbic noch cranken spoet

al toghe ic een scone ghelaet
te minder so ne es niet mijn doghen
gave ic te kenne al minen staet
Ic souder ooc lettel of verhoghen

het heift de sulke ghesproken quaet
Ende mi harde zere beloghen
Eer dit spel ten ende gaet
hi salre warden bi bedroghen

Handschrift Ter Doest
1260-1280
Brugge, Groot Seminarie, 119/197
f1r

naar Willaert 1984