Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Den viii December ons Lieue Vrouwe ontfanckenisse.
Hymmen.

Met blijscap laet god loouen al
wanneer goeds macht in swerels dal
om ons te helpen vuijt den val
maect sijn dienstmaecht coempt sonder gal

Maria nu ontfangen is
des wij prijsen gods wijsheijt wis
sij coempt t'onser behoodenis
vuijt Conincks saet, teer maecht gewis

Gebooren van een maechde reijn
v zij met vaer glorij certeijn
Oeck ben v geest trooster gemeijn
behoet ons in dees weerels pleijn
Amen

Enige hymnen en lofzangen (Utrechtse liedbundel van 1582)
1582
Utrecht UB: 1338 (5 M 23)
p35

Johan Oosterman, naar bron, diplomatisch (niet gecontroleerd)