Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Mit diesen nuwen iare
so wirt vns offenbairen
wir dat eyne maget fruchtbare
die werelt hait verblydt
Gelouet moys syn dat kyndelyngh
geret mois syn die lyffste moder sine
nw ind ewentlich in allet zyt

Wie wale wase yere zo mode
do sy ye vleysch ind blode
an sagh eres hertzen houde
eyn here der werelt weyt

Sy bracht ym sonder pyne
moder ind maget fyne
al sonder medicyne
des hauen die Judden spydt

Die engelen songen schone
geloria yn deme trone
Zer freu ond zo loive
gode gebenedydt

Dat kynt van duechgeden rychen
dat bracht vns mechtelichen
freden geweldincklichen
die heyrden hattrus blydt

Als acht dage wairen geleden
do wart jesus besneden
all nar der Jueden sieden
schylt vns van sunden qwydt

Do symeon der alde
an sagh dat myt freuden
hy vursparch dat idt solde
vns machen [van] sunden qwydt

Dry konynge vnbekanten
brachten yere offerhanden
vis orienten landen
gode gebenedydt

Des dyeden dages sydt froye
vondent by siner moder
Joseph was der behoeder
als vns die schrifture belydt

Myrram offerde Jaspar
wironch koninck Balthasar
Ind dar nae goult Balthasar
des geloufet sicherlich

Als secs wechen volqwaemen
maria gynck nae betanyen
geeret van allen frauwen
dat sy die [.]e vertzeret

Do gynck die maget schympell
sy droge ye kynt zom tempell
allen frauwen zo eyme exempell
gloriosa ind gebenedydt

[Johan Oosterman]
1. In het nieuwe jaar wordt ons geopenbaard hoe een vruchtbare maagd de wereld heeft verblijd.

2. Geloofd moet het kindje zijn, geëerd de volmaakte moeder. Nu en tot in eeuwigheid.

3. Hoe werd het haar te moede, toen zij in vlees en bloed haar hartsvriend aanschouwde, een heer over de wereld, wijd ge..

4. Zij bracht hem [ter wereld] zonder pijn, moeder en volmaakte maagd, zonder medicijn. Hierover zijn de Joden vol minachting.

5. Tot de troon zongen de engelen mooi: 'Gloria' ter eer en lof van God, gezegend.

6. En het kindje, rijk aan deugden, bracht ons vrede op machtige wijze. De herders waren blij.

7. Als acht dagen voorbij waren, toen werd Jezus, naar Joods gebruik, besneden. Hij scheldt ons al onze zonden kwijt

8. Zoals Simeon, de oude, het aanzag met vreugde en had voorspeld dat het ons onze zonden zou kwijtschelden.

9. Drie onbekende koningen brachten hun offerranden uit het oosterse landen. Goden gezegend.

10. Op de derde dag, wees vrolijk, vond hij zijn moeder en Jozef was de vader, zoals de schriften het ons vertelden.

11. Jasper offerde mirre, koning Balthasar offerde wierrook en daarna offerde Balthasar goud, gelooft het zeker.

12. Toen er zes weken om waren, ging Maria naar Bethanië, de meest geëerde van de vrouwen. Dat zij...

13. Zo ging de maagd beledigd . Zij droeg haar kindje naar de tempel. Zij is een voorbeeld voor alle vrouwen. Gloria en gezegend!

[parafraserende vertaling Tamar Brüggemann]

Liedboek van Kathryn van Hatzfelt
1530-1540
Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 4o 1480 (olim Cheltenham, Ms. Phill. 9649)
f4v