Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieu liedeken op de wyse
Ick claech v venus dieren

Wel op ghy jonghe sinnen
die nu in weelden syt
dient vry bachus wt minnen
in desen soeten tyt
met venus v verblyt
te eeten en te bicken
ceres sal met jolyt
v iongher hert verquicken

In een foreest wilt comen
met v lieff excelent
middel die donckere bomen
sy staen seer dicht geprent
een croesken men v sent
daer eens is wt gedroncken
van een princesken jent
t was wt liefde geschoncken

Wat can dit toch al schelen
als men int schat deuyn
een liedeken gaet quelen
met v lieff halenwyn
ghy eedele borsten fyn
hoort wat ick v ontfouwe
ter feest so sult ghy syn
opt appelken van gouwe

Met paenderen wilt draeghen
t suycker op v bancket
so hout toch des nyders plaegen
so blyft ghy onbesmet
een geltsacxken seer net
dat sou ons wel gelycken
want wy panneken vet
speelen sonder beswycken

Sonder verschiet van ballen
ist quaet coluen te gaen
en wilt niemant becallen
v ryck sal niet langh staen
[l]eent op geen idele waen
we[r]t om v lieff een rouer
die waeghen compt hier aen
wy moeten daer me ouer

Met berkenroetghens aerdich
iaechmen die paerden voort
ons cappetyen is vaerdich
den trompet wert gehoort
elck toch vreucht oorboort
en laet die valcxkens vlieghen
nae cortisaenen spoort
en wilt niemant bedrieghen

Tis hoe langher hoe wilder
want wy rysen geneucht
syt ghy een aerdich schilder
met flora v verheucht
bemint altyt die deucht
en oock goude ryalen
bant van v so ghy meucht
die op ons soetheyt smaelen

Ghy princen wilt myn praeten
toch wel verstaen int goet
geexcusaert wilt laeten
die dit wt ionsten doet
swart leyt onder die voet
van godt den heer geslaeghen
v lust sal syn geboet
eert ghy godt al v daeghen

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f15v

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.