Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Een nieu liedeken op die wyse
fortuyn eylaes bedroeft

Een aerdich meysghen soet
Seer fray en wel gedaen
Heeft my verlicht tgemoet
In liefden strick geuaen
Maer diet my souden raen
Die willent my verbien
Myn liefste te versmaen
Een rycker te verspien

Maer neen ick haeren raet
En sal ick volghen niet
Dat ick om tsotste quaet
Myn liefste lieff verliet
Diet gelt alleen aensiet
Gaet d'ander rest verby
Die brengt hem int verdriet
En groote slauerny

Maer dese waerde vrou
Daer myn gemoet na helt
Is my in liefde getrou
En met deuchden verselt
Liet ick haer dan om tgelt
Ick waer geen eere waert
Daer t[']wist in thouwelick smelt
Waer door reyn liefde vergaert

Och myn princesse fier
En liefste lieff bekent
Ick sal door tminnen vier
V trou blyuen int endt
Ick heb in therte geprent
Te kiesen na myn sin
Een meysken excelent
En duysent gulden te min

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f25v

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.