Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Een nieuw liedeken op de wyse van
Een roosgen goet van ruecken soet

Aurora claer / blinckende eerbaer
V licht voorwaer / heeft myn door scheenen
Dies van my gaer / voor ende naer
Alle druck swaer / haest is verdweenen

Cupido seer dit siende goet
Heeft metter spoet myn hert doen breecken
En zeer onvroet door venus vloet
Vleys ende bloet zeer fel onsteecken

Van dyen tyt pleyn sonder geweyn
Maer vreucht nyet cleyn met hart en sinnen
O edel greyn heb ick certeyn
[Vu]yt lieffden reyn v gaen beminnen

Gelyck inden noot den verwonnen snoot
Siende den doot roept miseraty
Soo roep ick bloot int swaer aenstoot
[O] lieff mynjoot geeft consolaty

Prince

Edel princes ick bid v des
Sonder regres wilt by my weesen
Want my het les al van reces
Schoone matres swaer valt om [leesen]

Quicquid agis prudenter agas et respice finem

Als lieffs sinnen liefflyck accorderen soet
Als liefs werck liefs begeeren boet
Als liefs liefde van liefde al becroont zyn
Als hoe langer hoe meerder liefde groeyende is
Als elcx hart int lieft bloyende is
Als dan sal lieffde met liefde geloent zyn

Exitus acta probat careat successibus opto
Quisquis ab euentu facta notanda putat

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f60v

Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.