Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Op de wyse want sint Jop sin volck wel kent

1. Gy woerse vryers als gy wilt vryen
so muecht gy wel eerst nae spanien gaen
en met de dochters te komferseeren
en laet het u kosten soe meenigen vaen
al syt gy met weinich goedts belaen
met schoen praeten cuent gy bedyen
het isser wel kunst te leuren vryen
Daer duer kuent gy eens troest ontfaen.

2. Veel goedts kuent gy daer oeuer bouwen
met eer of schaent u niet een haer
goekoep kricht gy daer schoenne woerde
gy sulter oock weesen geenen vaer
wye komter oeek soe veer van daer
Die dit dan sou willen klappen
al hebt gy geuaelen van sint Jops trappen
wye sonder loeuen sulken maer

3. Brenck vry wat mee van die spaense vyge
sy smaeken die dochters alsoe soet
sy en syn hier soe goedt niet te krygen
Dus haester u naerstich op de voet
(En) sou men niet loepen by gloet
om te koepen van die gramgatten
sy synder geuoert met velle van de katte
Daer men de meeste vrienschap mee doet

4. Nu dus loept vry by vieren en vyuen
het Isser voerwaer een groete saeck
om de vreemde vryers te voerdryuen
Dus schickter u haestich op de waeck
het Isser te spytich by gans kraeck
Dat sy hier koemen uit andere steede
Die die dochters nae die treede
noch sellefs te koemen onder haer dack

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f10r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.