Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


op de wise een roesie roet

1. Lof prys en eer geeft godt ons heer
Dus stelt te weer/ syn vroeme hande
hy veriaecht veer| nae ons begeer
al sonder deer/ onse vyanden
Loof ock seer soet/ naesouwe goet
Dat eedele bloet/ die metter spoet
wint veele lande

2. Ficktoeryues/ gebruickt toch hues
grol is nu gues/ tis goedts voermoegen
klapmuts seer prues/ kickt op syn nues
Dat is syn lues/ en moetet gedoegen
Syn oeuerdaet/ hier niet en baet
hy met syn raet/ vroech ende laet
nae vranckryck toogen

3. Oeck aemiel/ Dat was seer fel
en hielt hem snel/ om te beuechten
koenincks bevel/ Deet hem gequel
haer vals opstel/ mocht niet uit rechten
naevaerne blyt/ won het wiet spyt
klapmuts dit lyt/ hy is het quit
maer hout syn knechten

4. Let op goedts macht/ op syn Woert acht
naesouwes macht/ Wilt eer bewysen
Den spaniaers jacht/ tot boosheit tracht
syn vals gedacht/ tis een afgrysen
prins vorst graef hoert/ gaet soe al voert
met goedt ackkoert/ aen allen oort
sach men u prysen

5. Prinse hoert klaer/ ontfanckt dees maer
macht oepenbaer/ wy leyden liefde
heel onbeswaert/ left doch eenpaer
Die ons komt naer/ Wy u dit briefde
tackoeleyken Jent/ u roet exsellent
voert tfondaement/ het sou preesent
u bet geriefden.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f11r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.