Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


op de wijse van: als't begint.

1. 0 Veenes wat hebt gij nu gewracht
Dat gij mijn Int lijden hebt gebracht
Mijn en mach geen troost gebueren
pracktycken heeft hij soe veel gesocht
Mijn liefde kan niet sin ontknocht
tot geender ueren
Dus soe moet Ick eewich trueren

2. O veenes gij waert alle diet mijn riet
Gij die mijn gebrocht hebt Int voerdriet
heel hebt gij mij bedroegen
het liefelick gesicht dat van haer vlicht
recht als een strael mijn hert doorschiet
U soete bruin eogen
hebben mijn In een strick van minnen getoegen.

3 Saelomon die wis en Daevit gris
men Jaechde adam uit den paraedijs
Om een goddin vol ontrouwe
apsaelon bleef hangen aen een ris
die schoen heelenae spande prijs
boven alle vrouwen
menich man brocht sij in rouwen

4 Arijetoeteles die men als een paert bereet
daelijdae samson thaer afsneet
virgilijes hinck inde mande
luekresije haer selleven voerdee
daevit voerkrachte besaebee
tot sinder schande
het quam al doer veenes bande

5 Ick does geklach laet ende vroech
Ick klaech seres en cuibijdoe
Ick klaegh goeden en goedinnen
neptuenes Jupiter en plutoe
Venes pallaes en Jueoe
Wiltse ontbinnen
die daer sin In eenen strick van minnen.

6. O veenes gy hout mijn hert bevaen
recht als Juepeter heeft gedaen
In Juenyoes liefden ontsteeken
Leander en kostet niet ontgaen
pieraemes en kostet weeder staen
u loose trecken
mijn hert dunck mijn van binnen te breeken.

7 Haedieu Prinsesse leeft met Jolit
Haedieu tot op een ander tijt
Haedieu schoen bloemje gepreesen
Haedieu wiens liefde mijn hart duersnit
Haedieu wiens liefde mijn hart voerblijt
reyn liefelick weese
Orlof neem Ick midts deesen.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f76r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.