Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Wilhelmus van Nassouwe, ben ick van Duytschen bloet
Den vaderlandt getrouwe ben ick tot in der doot
Een prince van Oraengien, ben ick vry onvervaert,
De edelen conick van Spaengien heb ick syn eer bewaert.
In Godts vreese te leven heb ick altoos betracht
Daerom ben ick verdreven, om landt en lieden bracht.
Maer Godt sal my regieren, als een goedt instrument
Dat ick sal wederkeeren, al in myn regiment.

Kroniek van Godevaert van Haecht
[1575 ca.]
Antwerpen, Stadsarchief, PK 106
f201v

Naar Van Roosbroeck 1929.