Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Op de wyse dat reet een heer en syn schilt knecht

1. Dat reede twee goeliefies goedt
tot hoeger poerten uite
Den eenen reet al lachgende uit
Den andere weinde seer

2. Waer om weint gy goe speelie goedt
Waerom weint gy soe seere
nu weint gy om u vaeders goedt.
Of weint gy om u eere

3. Ick wein niet om myn vaeders goedt
Soe doen Ick om myn eere
Wy twee wy hebben eenen lansknecht lief
Ryck goit waer mach hy weesen

4. Die lansknecht after die duere stondt
Hy voorhoerde bey haer taele
Hy docht soe dick In synen sin
Wie dat hy tuis sou haelen

5. En hael Ick dan de rycke
Soe truert die suiver lycke
Die rycke wil Ick laeten
Die schoen wil Ick behouden.

6. Hy nam die schoen al byder hant
by haer snee witser hande
Hy streecker mee dat groene wout
Dat groene wout ten einde.

7. Doen hy dat groene wout
Ten ende quam/
Wat vandt hy daer besyde
Een bedde witter maer dan de snee
Die laeketges waere van syde

8. Daer laege sy twee de lange nacht
Met armkes onbeuangen
Die daer In sin liefs armie leit
Waer nae mach hem voorlangen

9. Wil op ridder Jonck heer het Is schoon dach
hier Is soe lange geslaepen
Die honde loepen te veldewaer In
nae een soe wilden haese

10. Al loepen de honden te veldewaer In
Al om den haes te strycken
Die daer In sijn lief armie leyt
Wye mach hem weesen te rycke.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f110r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.