Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Op de wyse alst begint

1. Dat sou een moey meisie te reyden gaen
Te reyde gaen om blomme
Wat vandt sy In haer Weege staen
Een haeselen boem en die was groene

2. Sy seide godt groet u haesele boem
Hoe staedt gy alsoe groene
Hy seide moey meisie wees (...)
Hoe staedt gy alsoe m(oeye)

3. Dat Ick alsoe moeye stae
Dat sal Ick u wel seggen
Ick eeter die hoender Ick drincker de win
Daer van stae Ick alsoe moeye

4. Eet gyder de hoender drinck gy de wyn
Staedt gy daer van soe moeye
Den koelen dou die valter op myn
Daer om stse Ick alsoe groene

5. Valt daer den koelen dou op dyn
Staet gy daer om soe groene
te winter als valt den haegel en snee
soe sult gy weder om voerdorren

6. Voerdor Ick dan de winter Is koudt
Te mey spruit Ick wel - weeder
moey meisie als gy u eertge verliest
gy krycht se niet meer weeder

7. Ick danck u seye sy haeselen boem
van uwe goede leere
Ick meende al by myn liefste te gaen
nu wil Ick weeder om gaen keere

8. Prince

Nu raet Ick alle knaepies Jonck
Dat sy haer rommel laeten In vreemde lande
Soe bluyen de meisies In haer eer
Die knaepies en hebbender of geen schande

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f111v

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.