Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


op de wijse: alst begint. .

1. Doer u gesichte koem Ick schoen lief In rou
mijn hert voerheucht
Draecht liefde tot een pandt
Mijn Jonge Jueucht
Daer muecht gij wel op bouwen .
Die noeit was ontrouwe
al doer der minnen brant
hoe kuendt gijt In u hert voersinne
liefde te draegen en niet te beminne
toent de lieft met lief
Die u Int hert voerhkief.

2. Toent reine liefde
Schoen lief eer Ick voerdwijne
helpt mijn uit de pijne
Daer Ick In lech voersmoert
laet graesy daele
(do) e blincke u blijdt aenschijne
Geeft mijn meedesijne
soe mach Ick koemen aen boert
Soe mach mijn hert, In vruechde leeven
stellen alle druck beneeven
Toent de lieft met lief Die u Int hert voerhief

3. Al sach Ick daelen
vrou veenes uit den troene
poertelaes Ydoene
Die mijn was toe geseydt
En sij mij beloofde eenyas de
al tot mijnen loene
Ick waer nlch niet gepaeit
Want boeven al staedt si geschreeven
In mijn hert seer hoech voer heeven
Toendt de lieft met lief
Die u Int hert voerhief.

4. Boeven alle vrouwen
staedt sij Indt herdt geschreeven
Wilt mijn toch geneesen
gij houdt mijn In u bedwanck
u fieren ganck u schoenheit
uit geleesen, u aemoeruese weesen
Dat maeckt mijn sinne kranck
geeft mijn suekoers Ick sal ontIaeden
een packie soeter dan een sukaten
toendt de liefdt met lief
Die u Indt herdt voerhief.

5. Prinsesse Juecht, maeck vruecht
Al laecht gij op u sterven
U woerden als konserve
Ick moedt smaeken
Laet mijn u dienaer
Indt endt eens troest voerwerven
Of anders moedt Ick sterven
Voerteeren vleys en bloet
Gij sijt mijn troest
Daer Ick nae haecke
Gij hebt dat vier der minne doen blaeken
toent de lieft met lief
Die u Indt hert voerhief.

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f113r

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.