Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


op de wijse: In oesten-rijck daer staet een huis.

1. Een roesie soet
van roecke goet
al metter spoet
heb Ick gevonnen
Dat mijn gemoet
Door venes gloet
vleys ende bloet
Doet sij duerwonden

Deese 3 regelen voerhaelt

2. Doen Ickse aensach
Den eersten dach
hoort mijn geklach
mijn hert dat lach
aen haer gebonden.

3. Dies Ick socht raet
Diet wel voerstaet
om eens een praet
met haer te maeken
Duer uyt en haet
vrouch ende laet
altijt op straet
wel te geraeken.

repeteert
4. Dies mij te met
Deede voerlaet
buiten goedts wet
dat ickse net
niet kon geraeken.

5. Soe meenige reys
Ick om u peys
heb veel geschreys
moeten gedoogen
twelck al mijn vleys
door swaer gepeys
als een vornuies
dede voordroegen.

repeteert

6. Mer Ick doch schier
Tis de manier
Dat maechde fier
Dat weygeren hier
neemen voor oegen.

7. Eens op een stont
Ick secht goedt ront
Daer Ickse vont
die uitgeleesen
mijn hert duerwont
werde gesont
haer roeder mont
kan mij geneesen.

repeteert.
8. Ick heb ....
wat

9. Reyn maechielick saet
secht toch eens Jae
laet u genae aen mij bekliven
Eens saevons spae
houlanck daer nae
heeft sij mij drae
haer trou gegeven.

voerhaelt
10. Door liefden dwanck
Ick weetet u danck
mijn leven lanck
want mijn hert kranck
heeft sij geneesen

11. hadt Ick den schadt
die kresyees hadt
prinses al wat
Ick mocht bedenken
Verstaedt wel dat
Wat droevich vadt
Ick mocht bewenken.

12. hadt Ick bloet
appel groot
ouden root
goet
Ickse haer schenjen.

Fynes

Liedbundel van Antonis van Butevest
[1590 ca.] [na 1594]
Leiden, Gemeente-archief, Gildenarchief no. 1474
f123v

Afschrift Meertensinstituut (verm. door C.C. Vlam), naar bron, diplomatisch.