Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Bacchus Regulier-Camer.

SA sa van hier,, Qui ne prend pas plaisier
In wijn en bier,, Nos sumus hic
Van suypen vol en dick,, Mon Camarade,
Beuvemos pois,, Ten is niet bois,
Want ick vind' t'soo gheraden;
Ha das swoll ich haven,, Smoes soo sin,
Our father Bacchus sal ons buycxkens laven,
Ouy avec du vin,, Sa lapt het in,
Di notte & di giorno moet hier sijn
Ghedroencken bier en wijn.

2. Errier Gerson,, Die seyt dat Bacchi ton
Non est pas bon,, Sa voorts ten nest,
Hic dulce vinum est,, Ade[ss]o duncque,, In questa piu
Is niet voor u,, Soo gy hier blijft staen proenken:
Oy The king sal wesen,, Die wel suypt,
Qui apud nos, Noit sitten sal begresen,
Noch van ons henen sluypt, noch wech en druypt,
Mais siemper mas boretto wesen sal
wort Cappiteyn van al.

3. Ouy pourtant,, Mich lubste das im kan
Daer hou ick van,, And for my will
Gheen ander, k'hou my stil,, Al mio core,
In gremio,, Non cupio,, Voorwaer que questa amore:
Sa allon laet vullen,, Lost het vat,
I beseech thee, wy moeten wacker smullen
Quo nempe Bacchus stat, Sijn vol en sat,
Ter tuyvel ich wol soffen eeuwlich nou
Lijs een-oor is mijn vrou.

4. Val aen al weer,, Sigñor est menister
t'Gheen ick begeer,, Allon val aen
Als eenen Indiaen,, K'moes tabac suygen,
Il est si bon,, Drinckt dat de ton
Door t'suypen raeckt in duygen:
Botto alla horco,, Die hier sucht,
Est asinus y mas que uno porco,
Van hier toch grijsers vlucht,, met ongenucht,
Vous mi traffise il core met ghekrijdt,
Wat brilt den quaden tijdt.

5. Ich swees nich hou,, Als ic smoor inde schou
Wat schuym ick spou,, I thanke thee
Lord wierd, als ghy brenght me
My Bacchi sluysen,, Beuvons une foy,
K'en doent t'niet noy,, Want ick moet ruysemuysen,
Si il tempo passa,, Hier met vreught,
Daer Bacchus is por cierte bona cassa:
Drinckt dan soo langh ghy t'meught,
En sijt verheught,, Haet oock den quaden tijt,
Met ons doet mé,, Wy leven hier in vré.


Wolsschaten, Gerardus [II] van (auteur), Leeft in vrede [naamspreuk] (auteur), Het Liefelijck ende seer vermaeckelijck ANTWERPS LUST-HOFKEN, Verciert met vier Vreught-rijcke LUST-PRIEELEN, Waer van Het 1. beplant is met nieu Bloeselkens Van MINNE-LIEDEKENS, uytbeldende de Lenten oft Jeught. Het 2. met Rooskens van HERDERS-SANGHEN voor den Somer oft volwasche jeught. Het 3. met WyNGAERT-RANCXKENS van DRINCK-LIEDEKENS, voor den Herft [!], oft Manheyt. Het 4. met Hulst-bladerkens van CODDIGE DEUNTJENS, voor den Winter oft ouderdom. Alles stichtelijck beplant door GERARDUS VAN WOLSSCHATEN.
1661
Den Haag KB: 7 E 10
[p180]

Transcriptie van titel en liedtekst, naar scans, diplomatisch. Door Freya Jorens, correctie door Maartje De Wilde.