Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[opschrift]

Aensiet Mensch hoe dat u de Creaturkens leeren,
Om uwen Heer en Godt te dancken, en te eeren.


een godvruchtige religieuze van de derden regel van Sint Franciscus (auteur), [religieuze uit het tertiarissenklooster Sion] (auteur), TRIUMPHUS JESU, OFT GODLIICKE LOF-SANGEN Verciert met Gheestlijcke Liedekens ende dichten, tot voortganck vande Jonckheyt, recreatie voor de blygeestige: om daer door te verdryven alle fabuleuse ende lichtveerdighe weireltsche dichten. Ghecomponeert ende in druck laten uutgaen, door een Godtvruchtighe Religieuse vanden derden Reghel van S. Franciscus, ghenoemt d'Ordre van Poenitentie, in het Clooster te Syons binnen de Stadt van Liere.
1633
Turnhout Stadsarchief: IV g
p42

Transcriptie van opschrift, naar kopie, diplomatisch. Door Maartje De Wilde.