Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[29] Contredans in Cloris en Roosje (Nieuwe Hollandsche Schouwburg 31)
Tijdens het bruiloftsmaal in De bruiloft van Kloris en Roosje wordt er door verschillende paren gedanst, onder meer deze contradans, ook bekend als Cotillon de la Guingette.

Country Dance In Cloris And Rosie
During the wedding feast in The Wedding of Cloris and Rosie, many couples dance to music, among others this country dance, also known as Cotillon de la Guingette.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Carolus Hacquart: De triomfeerende min = The triumph of love [1678]. GLO 6069
2012
1: 29