Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[4] Keysers weert

Terwijl Frankrijk en de Republiek elkaar nog niet officieel de oorlog hadden verklaard, sloeg een geallieerd leger van Nederlanders en Pruisen onder leiding van de Nederlandse opperbevelhebber Walrad von Nassau Saarbrücken het beleg van Kaiserswerth, een stadje op de rechteroever van de Rijn even ten noorden van Düsseldorf. Dit was in handen van de Fransen geraakt, die een verbond hadden gesloten met de bisschop van Keulen.
Kaiserswerth was van groot strategisch belang omdat de Fransen daar de Rijn konden oversteken. Het beleg, dat begon op 16 april 1702, verliep aanvankelijk moeizaam. De belegeraars hadden tekort aan munitie en manschappen, terwijl de Fransen de belegerden vanaf de overzijde van de Rijn 's nachts konden bevoorraden. Uiteindelijk werden de problemen opgelost door de komst van nieuwe geallieerde troepen. Op 15 juni gaf Kaiserswerth zich over. De geallieerden verkregen zo de macht over de Rijn tot aan Bonn en de Fransen verloren het initiatief in het Maas-Rijngebied.

Melodie: Boerenlietjes IV (1709)
[4] Kaiserswerth
While France and the Dutch Republic had not yet officially declared war on each other, an allied Dutch-Prussian army led by the Dutch field marshal Walrad von Nassau Saarbrücken laid siege to Kaiserswerth, a town on the right bank of the Rhine just north of Düsseldorf. It had fallen into the hands of the French, who had made an alliance with the bishop of Cologne. Kaiserswerth was of great strategic importance because it enabled the French to cross the Rhine at that point. The siege, begun on 16 April 1702, went badly at first. The besiegers were short of munitions and manpower, while the French could supply the besieged by night from the other side of the Rhine. Finally the problem was solved by the arrival of new allied troops. Kaiserswerth surrendered on 15 June. This gave the allies control of the Rhine as far as Bonn, and the French lost the initiative in the Maas - Rhine area.

Melody: Boerenlietjes IV (1709)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 4