Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
[6] Marche van Koehoorn
Bij de verovering van Venlo in 1702 was ook de internationaal vermaarde Nederlandse ingenieur en bevelhebber Menno van Coehoorn betrokken (1641-1704). Na een gedegen voorbereiding liet hij de stad korte tijd hevig beschieten om haar vervolgens te bestormen. Coehoorn werd door vriend en vijand bewonderd als vestingbouwkundige. Een sterk staaltje van vijandelijke bewondering leverde de Franse bevelhebber Vauban, zelf ook vestingbouwkundige. Nadat Coehoorn in een eerdere oorlog het door hem zelf gebouwde Fort William bij Namen tot het uiterste tegen de Fransen had verdedigd maar het tenslotte moest opgeven, hernoemde Vauban het tot Fort Coehoorn.

Melodie: Boerenlieties XI (1713)
[6] Coehoorn's March
The conquest of Venlo in 1702 also involved the internationally-renowned Dutch engineer and commander Menno van Coehoorn (1641-1704). After thorough preparations he had the city heavily shelled before assaulting it. Both friend and foe admired Coehoorn's fortifications expertise. The French commander Vauban, himself a fortifications expert, gave strong proof of such respect for an enemy: in an earlier war, Coehoorn had defended to the end against the French a fort he'd built himself, Fort William, near Namur. When in the end he had to surrender, Vauban renamed the place Fort Coehoorn.

Melody: Boerenlieties XI (1713)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 6