Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[19] Zyt welkom, o dapp're Helden

Na een uitzonderlijk lang seizoen worden de geallieerde soldaten thuis als helden ontvangen. Frankrijk, in de gedaante van de rivier de Seine, wordt bespot.

Zyt welkom, รด dapp're Helden,
Die naar veel moeyt en vlyt
Weer keerd met glory uyt den stryd;
Hoe sal men best uw daaden melden,
Waar voor de Seine bleek en naar
Vol schrik naar zyn oorsprong wyken,
En zig voorspeld nog meer gevaar,
Daar hy met lauw'ren dagt te pryken?

Uit: N.F. le Grand, Triomf der Batavieren (ca. 1709)
[19] Welcome, o brave Heroes
After an unusually long season the allied soldiers were greeted as heroes at home. France, in the person of the river Seine, comes in for mockery.
Welcome, o brave heroes,
Who after much trouble and effort
Are returned with glory from the fight;
How shall we best report your deeds,
For which the Seine, pale and sickly,
Retreated in terror to his source,
And there fears yet more danger,
While he had thought to be sporting laurels?

Text and music from N.F. le Grand, Triomf der Batavieren (ca. 1709)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 19