Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
De bloedigste slag uit de Spaanse Successieoorlog was die bij het Noord-Franse gehucht Malplaquet (11 september 1709). Technisch gesproken behaalden de geallieerden de overwinning - de Fransen verlieten als eersten het slagveld - maar de verliezen waren enorm. De schattingen van het aantal doden aan geallieerde zijde lopen uiteen van 18.000 tot 24.000 en bij de Fransen van 11.000 tot 15.000 man. De Franse bevelhebber Villars schreef aan Lodewijk XIV: 'Als God ons nog eens zo'n slag laat verliezen, kan Uwe Majesteit er op rekenen dat al zijn vijanden vernietigd zijn'. Vooral het Nederlandse leger werd bij deze pyrrusoverwinning ernstig verzwakt.

Van de volgende bevelhebbers in de slag kennen we een marsmelodie:

[20] Mars van den Prins Eugenius
Prins Eugenius van Savoye (1663-1736), opperbevelhebber van de troepen van de Duitse keizer. De melodie werd gecomponeerd door de Engelse organist Jeremiah Clarke (ca. 1704), maar was ook populair in de Nederlandse Republiek.

Melodie: Jan van Elsland, Gezangen (1717)
The bloodiest battle in the War of the Spanish Succession was the one near the Northern French hamlet of Malplaquet (11 September 1709). Technically speaking the allies won the victory -the French left the battlefield first- but the losses were enormous. The estimates of the allied dead range from 18,000 to 24,000 and on the French side from 11,000 to 15,000. The French general Villars wrote to Louis XIV: 'If God lets us lose one more battle like that, Your Majesty can count on all his enemies being destroyed.' Especially the Dutch army was seriously weakened by this Pyrrhic victory.

We have march melodies for the following generals in the battle:

[20] Prince Eugene's March
Prince Eugene of Savoy (1663-1736), chief commander of the troops of the German emperor. The melody was composed by the English organist Jeremiah Clarke (ca. 1704), but was also popular in the Dutch Republic.

Melody: Jan van Elsland, Gezangen (1717)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 20