Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
[28] d' Uytrechtse Vreeden

Dat de Vrede van Utrecht niet erg gunstig uitpakte voor Nederland werd niet met de bevolking gecommuniceerd. Integendeel, men vierde de lang gewenste vrede uitbundig met zang en dans.

Melodie: Boerenlieties XIII (1714)
[28] The Peace of Utrecht
The fact that the Peace of Utrecht did not end to the Netherlands' advantage was not communicated to the populace. On the contrary, people celebrated the long-awaited peace exuberantly with song and dance.

Melody: Boerenlieties XIII (1714)
Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 28