Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[31] De Spaansse Oorlogh

Men vraagt zich af naar welke Spaanse oorlog de titel van dit stukje verwijst. Naar de Spaanse Successieoorlog? Dat zou kunnen, maar waarschijnlijker betreft het één bilateraal onderdeel van het complexe conflict, namelijk de oorlog tussen Nederland en Spanje. Die was in 1713 nog niet ten einde. Weliswaar werden op 11 april 1713 in Utrecht de belangrijkste verdragen gesloten, maar er moest nog veel meer worden onderhandeld om een einde te maken aan de hele Successieoorlog. De Republiek en Spanje tekenden afzonderlijk op 26 juni 1714, ook in Utrecht. Wellicht werd er bij de vieringen van de Spaanse vrede gedanst op de muziek van deze vrolijke bourrée.

Melodie: Hollantsche Schouburgh VII (1721)

[31] The Spanish War
One may ask which Spanish War this piece is referring to. To the War of the Spanish Succession? Possibly, but more likely it refers to one bilateral part of this complex conflict: the war between the Netherlands and Spain. This did not end in 1713. Although on 11 April 1713 the most important agreements were signed in Utrecht, much more negotiation was necessary to end all of the War of the Spanish Succession. The Dutch Republic and Spain signed separately on 26 June 1714, also in Utrecht. Possibly during the celebrations people danced to the music of this merry bourrée.

Melody: Hollantsche Schouburgh VII (1721)
Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), De vrede van Utrecht (1713): muziek uit de Spaanse Successieoorlog = The peace of Utrecht (1713): music from the War of the Spanish Succession. GLO 5256
2013
1: 31