Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[1] De watergeuzen hebben Den Briel ingenomen, wat het begin zal betekenen van een ommekeer in de opstand. Loflied van Valerius.

Stem: Op de Engelsche Foulle.
Of: Walsch Wallinneken.

Laet sang en spel, tambour en fluyt,
Nu klincken tot Gods eer;
Dat Orgel, Chiter, Harp en Luyt,
Oock opgae voor den Heer,
Die haest wel van
Ons keeren kan
Duc d'Alve (*1) den Tyran.

Gods goetheyt wesen moet vertelt,
Die noch so voor ons sorgt,
En ons den Briel en Mase stelt
Als tot een vaste borgt,
Die haest wel van
Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

De Spanjaert wert nu een gebit
In synen muyl geleyt;
God sy, die daer om hooge sit,
Gedanckt in eeuwicheyt,
Die haest wel van
Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

Ghy Princen/ Heeren van ons Land,
Maeckt ons de Spanjaert quijt,
Malcand'ren trouw'lyck biet de hand,
In Godes vrees' altyt,
Die haest wel van
Ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.

(*1): Alva

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 1