Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[3] Geschrokken door de heftige tegenstand van de Nederlanders besluit Alva de tiende penning en andere maatregelen op te schorten (het Pardon, 1572). In dit liedje waarschuwt Valerius tegen de lijmpoging van de hertog, die wordt vergeleken met een vogelvanger.

Stem: La Dolphinée.

De Vogel wert gelockt gefluyt,
Des Vangers pyp geeft soet geluyt,
Tot dat hy't dierken heeft int net,
'tWelck hy dan naer syn handen set,
En brengtet in alsulck bedwang,
Dat 't pypen moet naar zynen sang.

Duc d'Alf/ dien ouden snooden gast,
Fluyt mede nu seer soet al vast,
Op dat hy't Land soo inne slick,
Het volck mocht krygen in syn strick:
Maer (vrienden) 'tis een lichte vlieg,
Siet toe dat hy u niet bedrieg.

Com nestelt hem de broeck eens op,
En smyt hem oock vry op de kop,
Slae dat hy pypt, en kirt, en jangt,
Syn steert als een hont-rekel hangt.
Stryt vroom voor uwe goede saeck,
Maeckt dat hy uyt het Lant geraeck.

Veel liever stelt het alles by,
En gord' het sweert aen uwe sy,
Slae vry, 'tis nu de rechte tydt,
Dat ghy u maeckt den bloet-hont quijt.
Hout goede wacht, vertrout hem niet,
Hy soeckt niet meer als u verdriet.

Weg sweept hem met de lange roe,
En dryft de guyt na Spanjen toe.
Wilt hem oock so om d'ooren slaen,
Gelyck hy and'ren heeft gedaen.
Voor alle werck bid God den Heer,
Dat hy hem selver van u keer.

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 3