Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[7] Gebed om voorspoed na de val van Haarlem (1573), gezongen op een ayre van John Dowland.

Stem: Engels Nou, nou.

Heere! keere van ons af
U vertoorent aengesicht,
En door dees verdiende straf,
Ons verblint verstant verlicht;
Dat u vriendelyck gelaet
Lichtend over ons mach staen,
En u uytverkoren saet
Eens toch mach met vreden gaen.

Doch so't u believen sal
Dat ghy ons noch langer sult
Laten in dit ongeval,
Geef ons, Heere, toch gedult,
En laet uwen wil geschien:
Want ghy seker en gewis
Best kont weten en voorsien
Wat ons meest van noden is.

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 7