Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[8] Uit het Geuzenliedboek: Een nieu liedeken gemaeckt by M. Arent Dirckz. Vos, in zijn leven pastoor in De Lier. Wegens ketterse activiteiten is Vos in 1570 te 's-Gravenhave verbrand.

Op de wijse Bedructe hertekens, etc.

Slaet opten trommele van dirredomdeinne,
Slaet op den Trommele van dirredomdoes:
Slaet op den Trommele van dirredomdeine,
Vive le Geus, is nu de loes (*1).

De Spaensche Inquisitie,, voor Godt maliti (*2),
De Spaensche Inquisitie,, als Draecx bloet fel:
De Spaensche Inquisitie,, ghevoelt puniti (*3),
De Spaensche Inquisitie,, ontvalt haer spel.

Vive le Geus, wilt Christelick leven,
Vive le Geus, houdt fraye moet:
Vive le Geus, Godt behoed u voor sneven,
Vive le Geus, edel Christen bloet.

De Paus en Papisten, Godts handt doet beven,
De Paus en Papisten, zijn teynden haer raet:
De Paus en Papisten, wreet boven schreven (*4),
Ghij Paus en Papisten, soect nu Oflaet.

Princen (*5), der Princelijcker Geusen Prince,
Princelick met u Gheest haer doch regeert:
Princelick drijvense u Eer, aldus bemintse,
Princelick wert u Rijck alsdan vermeert.

(*1): leus
(*2): boosheid
(*3): straf
(*4): maat
(*5): hier: God

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 8