Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[9] 1584. In het Delftse Prinsenhof wordt Willem van Oranje vermoord door Balthasar Geeraerdts. Klaaglied van Valerius.

Stem: Engelsche Fortuyn.

Stort tranen uyt, schreyt luyde! weent en treurt!
Och't dunct my dat myn herte barst en scheurt!
O dag! o dag! o doncker droeve dag!
Wat isser al gehuyl en groot geklag!

O Nederlant! u Vorst, u Prins soo vroom!
Die daer de blom was van d'Oranjen-boom!
Die door syn deucht, u van het Spaensch gesoord (*1)
Soo heeft beschermt; leyt nu eylaes vermoord!


(*1): gespuis

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 9