Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[10] Het bestand (in de 17e eeuw 'treves' genoemd) wordt in de Republiek met gemengde gevoelens tegemoet gezien. Met name de Spaanse onderhandelaar Ian Nai vertrouwt het voor geen cent, zoals blijkt uit het navolgende buurpraatje uit de Gedenck-clanck.

A. Ay hoor eens buerman lieve kaer.
B. Wat brengt g'ons voor een nieuwe maer?
A. Vry wat wonders, End' besonders.
B. Wat'ser voor de hand?
Ick hoor de Wolf is by het Schaep,
Daer is gekomen eenen Paep,
Met toelaten,, Vande Staten,
In ons vrye Land.
B. Isset waer? A. Ja myn vaer, 'tIs maer al te seker.
B. Wat sermoen (*1), Sal toch doen Hier de Paepsche Preker?
Met syn heylig schynsche Cap?
A. Ay toch wat een malle klap (*2);
Hy gaet hier gelyck een Heer.
B. Wat sal hier uyt broeden weer?
Ick vrees het leyd (o broer!)
Op eene vreemde moer (*3).

B. Hoe noemt men desen Priester toch!
A. Ian Nai, die't garen van bedrog
Wel kan Naien,, En verdraeyen
'tAl na zynen sin.
B. Maer wat toch heeft de Paep voor last (*4)?
A. Hy is een seer doorslepen gast,
En met smeken,, Hoofsche streken,
Neemt hy d'herten in.
Het begeer,, Van myn Heer,, Is te maken Treves (*5).
B. Treves! Wat? Sal ons dat,, Al syn goet?
A. God geves.
Maer op syn bedryven al,
Hoop ick datmen passen sal.
B. Och daer moet geluck toe slaen.
A. Laet het Land daer met begaen,
En voort in allen schyn,
Dat God bevolen syn.

(*1): preek
(*1): gepraat
(*1): daar schuilt iets achter
(*1): boodschap
(*1): bestand

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 10