Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[12] Tijdens de Tachtigjarige Oorlog laaide de strijd tussen de aanhangers van de diverse religies vaak hoog op. Een enkele keer kunnen we tolerante gedachten horen, zoals in het onderstaande liedje. Het werd in 1567 doo ene Cornelis Pietersz. te koop aangeboden in openbare gelegenheden.

Een nieu liedeken

Op die wijse, Vader onse in Hemelrijck

Hoort toe ghy minschen groot en cleyn
de christus soect met herten reyn
hoe dat de werlt is verblent
alsomen siet oock [hier] omtrent
den minsch stelt hem tondegen (*1) aen
seer weynich op Gods wegen gaen.

De een de hout het mit calvijn
die ander wil een luyter (*2) zijn
de derde blijft noch een papist (*3)
die vierde is een mennonist (*4)
sy zijn certeyn al heel,, gedeelt
want haer geloof noch seer veel,, scheelt.

Deen roept seer luyt vive le geus
Met woorden fier en glorieus
Dander vive le cardinael (*5)
Met woorden bitter als regael (*6)
dit schiet niet sonder groot party (*7)
men merct daer oock geen Christen by.

(*1): ongepast
(*2): Lutheraan
(*3): Rooms-Katholiek
(*4): Doopsgezinde
(*5): Granvelle
(*6): rattekruid
(*7): strijd

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 12