Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[13] De Katholieken hebben het onderspit moeten delven en mogen niet meer in het openbaar hun godsdienst belijden. Desondanks blijven mensen als Stalpert van der Wielen fel protesteren.. In het volgende lied (uit zijn Extractum Katholicum, 1631) laat hij een domme Protestant spotten met de Roomskatholieke eredienst, waarna een Katholiek hem geduldig de symboliek ervan uitlegt.


Zegt ons eens, wat de Mis beduid?
Daer in men, nu eens overluyd,
Nu goelijk spreekt; nu bokt (*1), nu rekt,
Nu handen voudt, nu ermen strekt:
Met kled'ren, nae verscheyde keur
Van wit, van zwart, van roo coleur.
Daer toe de Bel
't Fatçoen gheeft van een Apespel.

Weet dan, fijn man, als dat de Mis
Een waere Offeranden is.
Die door Melchisedechs Autaer (*2)
Gefigureert van Christo klaer,
Is opgeofferdt onder schijn
Van tarwen-brood, en druive-wijn.
Doch zoo dat daer
Zijn lichaem tegenwoordig waer (*3).

Hier op zoo komt nu als gereed,
't Kasuffel, voor het purp're kleed.
Maer dat de Priester, bokt en rekt
De handen vout, de ermen strekt,
Nu luyde spreekt, nu goelijk praet,
Ter wijl hy voor den Autaer staet;
Is min noch meer
't Gelaet van Christus onzen Heer.

(*1): bukt
(*2): altaar: in Genesis 14:18-20 offert de priester koning Melchisedech brood en wijn. Later wordt hij gezien als prototype van Christus.
(*3): de zgn. transsubstantiatie

Camerata Trajectina (artiest), Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. VNM R 79001
1979
1: 13