Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[6] Constantijn HUYGENS - ALLEMANDE

Deze allemande is het enige wat nog rest van de vele honderden instrumentale composities die Huygens heeft geschreven. ln het handschrift is de componist vermeld als 'Mr Zuilekom'; zoals bekend noemde Huygens zich graag Heer van Zuilichem naar het door hem gekochte landgoed in Brabant.
Het werkje voldoet aan de door Huygens verscheidene malen uitgesproken regel dat composities van dit soort uit twee maal twaalf maten dienen te bestaan, de slotmaten niet meegerekend. De allemande, die zal dateren uit de jaren '60, is geschreven in de zgn. Engelse lyra-stijl, waarin op de gamba de akkoorden en de schijnpolyfonie van de luit worden overgenomen. Het is opvallend dat Huygens enkele tientallen jaren eerder, in zijn autobiografie, deze stijl veroordeelt door te stellen dat de Engelsen 'het lieflijke instrument geweld aandoen door op de gamba alles te proberen, wat de Fransen op de luit met verschillende vingers presteren'. Dit dwingt wellicht bewondering af bij de toeschouwers, maar voor de toehoorders is het hoogst onaangenaam.

Ontdekt door Tim Crawford, die er over publiceerde in TVNM 37 (1987), 175-181.

Camerata Trajectina (artiest), De muzikale wereld van Constantijn Huygens. (Muziek uit de Gouden Eeuw 3). VNM R 87005
1987
1: 6