Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


1. ACH AMARILLIS
melodie naar Camphuysens Stichtelycke Rymen (1624)

Cephalus probeert Amaril te veroveren. Zijn hart staat in lichterlaaie, beweer hij, maar Amaril vindt dat hij de brand maar moet blussen met geitenmelk.
'Cephalo' is Grieks voor 'hoofd' (Hooft dus). Met het herderinnennaampje Amaril (bittere) is blijkens het onderschrift DIQ. DIA Pieters vriendin Ida Queekels bedoeld.


Wijze: Vant Boerinneken dat water haelt.

C. Ach Amarillis!
A. Segt wat u wil is.
C. Mijn harte gloeijt als vuir van binnen,
A. Wel neemt het soete weij van geijten inne.
C. Maer soo 't geen baet en voelt, (*1)
A. Neemt sicoreij, die coelt.
C. Al waert er mee bespoelt,
Ten lescht geen minne.

A. Soud 't minne wesen?
C. Jae 't, soud jck vresen,
A. Die, hoor ick, plach een mensch te schenden.
C. Och t' is een swaere sieckte vol ellenden.
A. Ist sieckte die besmet?
C. Och ja sij altemet, (*2)
A. Soo wil ick dan mijn tret
Van u gaen wenden.

C. Och wilt niet vlieden!
A. Mijn ouders t rieden,
C. Wat rieden die tot mijns verachten?
A. Dat ick mij dapper van de min sou wachten.
C. Och blijft mij doch de naest,
A. Neen seker niet, wat haest?
C. Soo moet ick dus verbaest (*3)
Van min versmachten.

A. En of jck bleve?
C. Soo hiel ick t leven.
A. Soud ick u dan u leven baten
C. Ja want ick storef gingdij mij verlaten.
A. Adieu, ick neem mijn keer,
C. En ick beswijcke seer,
A. Ick heb wel vrijers meer
Soo hooren praten.

C. T sal soo gebeuren.
A. Praetgens sijn leuren,
C. U vlucht sal mij mijn leven roven.
A. Neen neen ick moet de vrijers niet geloven.
C. U moeder gaft u in.
A. Adieu ick vrees de min.
C. O jonge domme sin,
Ick sing voor doven.

A. Of ickse crege? (*4)
C. Soo wast te dege. (*5)
A. Wanneer wij beij sieck souden wesen?
C. Jae, want dan souden wij eerst beij genesen.
A. Neen dat geloof ick niet,
C. Wel proeft het, en besiet,
A. Neen neen mijn moeder riet
Mij noijt aen desen.

C. 'Tis soet dus wijckt niet
A. Aen u dat blijckt niet,
C. 'T sijn soete smerten die niet deeren
A. Om smert, ist niet de pijne waert te keren,
C. Ghij weet niet wat ghij mijdt,
A. Adieu ick vlie met vlijdt,
C. Wel Amaryl de tijt
Sal u bet (*6) leeren.

D.I.Q.
DIA.


(*1): als het hart niet beter wordt
(*2): soms
(*3): verbijsterend
(*4): en als ik nou ziek werd?
(*5): als het hoort
(*6): beter

Camerata Trajectina (artiest), Oren aan Hooft: Liederen en liedjes van Pieter Corneliszoon Hooft. VNM R 81002
1981
1: 1