Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


3. ROSEMONT HOORDIJ SPELEN NOCH SINGEN?
air de cour van Pierre Gu├ędron (1614)

SANG.
Wijse: Aux plaisirs, aux delices bergeres: etc.

Rosemont, hoordij speelen noch singen?
Siet den daegheraedt op koomen dringen.
Dertele dujven, en swaenen, en mussen,
Souden de vaeck wt uw ooghen wel kussen;
Soo 't u luste de doode te rujmen,
Om de lust vande levende plujmen (*1).

Alle wejden, en dujnen, en daelen
Haeren aem met verheughen ophaelen.
'T jeughelijck jaer met sijn vroolijcke tijen,
Is rechtevoort (*2) op sijn quixte [te] vrijen.
Krujen, boomen, en bloemen verovren
En haer proncken met levende lovren.

'T weeligh vee op de graesighe zooden,
O me min, ons te brujlofte nooden.
Al haer (*3) gesicht haer gebaer en haer spreecken,
Loopen op 't lest vande minlijcke treecken. (*4)
Op op op, eer de zon inden dauw schijn.
Laet ons alle gedierte te gauw zijn.

Mithra.
1621.

(*1): veren
(*2): nu
(*3): hun
(*4): staan op het punt te paren

Camerata Trajectina (artiest), Oren aan Hooft: Liederen en liedjes van Pieter Corneliszoon Hooft. VNM R 81002
1981
1: 3