Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[9] FYTJE FLORIS MYN SPEULMEYSJE

Een boertige dialoog tussen Jaapje en Fietje, twee vriendinnen die op dezelfde man verliefd zijn: Michiel. Ze ontdekken dit van elkaar tijdens een picnic even buiten de stad. Michiel blijkt ze dan alletwee beloften te hebben gedaan: hij wil beide dames aan het lijntje houden. Jaapje en Fietje besluiten kruis of munt te gooien. Fietje wint, maar veel plezier zal ze er niet aan beleven: ze moet voor Michiel de kost verdienen op een -en hier is Bredero's tekst wat dubbelzinnig- vermoedelijk niet al te nette manier.

Twee-spraeck tusschen Iaep Ians ende Fijtje Floris
Stem: Banghe suchjes gaet nu spelen

I.: Fytje Floris myn speulmeysje
Wilje me na buyten gaen?
Kom myn beckje noch ien reysje (*1),
'k Selje dan wat nieus verslaen.
F.: Sus Jaep Jans, ay! swijcht stil,
Hoe gaeren sinje (*2) op ten tril.

I.: Fijtje! wille wy gaen varen
Met ien schuytje na 't swart huys?
Ick mach gien broot voor vrienden sparen,
'k Heb noch moye negen duys
Mit ien blanckje (*3) van mijn Oom,
Heer! ick eet so garen Room.

F.: Jaepje meuchje wel suycker-peeren?
'k Hebse in mijn lincker-manckt:
Get, hoe wille wy bancketeren!
Gaeuwe sitten op die kanckt,
't Is hier soo ondiefte moy:
Maer! hoe soetjes ruyckt dat hoy!

I.: Fijtje! gaeje daer so leggen
In dat natte langhe gras?
F.: Jaepje, wil ick iou wat segghen,
'k Wouw Michieltje by ons was!
Noch die knecht die is soo groen (*4):
'k Weet niet wat 'k hem wel sou doen.

Men souwer seper op verlieven.
't Is de warret: Maer neen kijns,
Ick heb veer de outste brieven (*5):
Wangt Michieltje is goet mijns (*6),
Ja so seer, ick weet niet hoe,
Dat's alliens, as daer en toe.

Michieltje wouwme lestent trouwen
Met ien veter (*7), in hy sprack:
'k Selje koopen ien nuwe Bouwen (*8)
Mit ien schorthaeck, en ien Jack:
Wilje, seyd hy, 't is edaen?
En ick nam 't op mijn beraen.

I.: Hoort iens, Fijtje, songer iocken:
Michieltje boodme flus noch trouw,
Hy swoerme by de groote Klocken (*9),
Dat hy mijn toe-maken souw (*10),
Voor ien Prins: en 'tis eschiet.
Het hy-me lief, of het hy niet?

F.: Je selt hem by gort niet genieten,
Al waerje siet noch iens so fel.
I.: Wel, laete wy-er om opschieten (*11)
Wie Michieltjen hebben sel,
Rae jy kruys, so ra ick munt:
Nou laet zien wat Godt mijn gunt.

Fijtjen hettet spul verloren,
Mar hy doeter wat hy wil:
Al het hy Jaepjen hooch ghesworen,
Daer is al wat aers (*12) in 't til.
Deynckt, of sy niet kloeckjes spint (*13),
Dat s'hem kost en bier-gelt wint!

(*1): keertje
(*2): ga je uit
(*3): 6 duiten
(*4): geil
(*5): rechten
(*6): op mij
(*7): pik
(*8): bovenrok
(*9): ballen
(*10): uitdossen
(*11): tossen
(*12): anders
(*13): 'naait'

Camerata Trajectina (artiest), Bredero Amsteldammer: liederen uit het Groot Lied-boeck van Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618). (Muziek uit de Gouden Eeuw 1). VNM R 86003.
1986
1: 9