Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[1] Est-ce Mars / Had ick duysend ysere tongen
De Franse hofcomponist Pierre Guédron schreef de air de cour 'Est-ce Mars, le grand dieu des alarmes, que je voy' voor het 'Ballet de Madame' (1613), een ballet voor de zuster van de toen twaalfjarige koning Lodewijk XIII. De melodie werd ook in de Nederlanden populair, waar er tientallen nieuwe teksten op werden gemaakt. Zo dichtte Jan Jansz. Starter er een liefdeslied op. "Zelfs al zou ik duizend ijzeren tongen hebben, zoals een orgel, dan nog zou ik je bekoorlijkheden niet kunnen bezingen, mijn lieve Diana, met je gouden haren en ivoorblanke voorhoofd, en met je glanzende ogen waarmee je alle mannen het hoofd op hol brengt."
De strofen van Starters lied worden in deze opname omsloten door variaties van Samuel Scheidt (1-2) en Sweelinck (3-4).

Est-ce Mars / Had ick duysend ysere tongen (Had I a thousand iron tongues)
The French court composer Pierre Guédron wrote the air de cour "Est-ce Mars, le grand dieu des alarmes, que je voy" for the "Ballet de Madame" (1613), a ballet for the sister of the then 12-year-old King Louis XIII. The melody became popular also in the Netherlands, where dozens of new texts were set to it. Among these was the love song by Jan Janszoon Starter: "Even if had a thousand iron tongues, like an organ, I still could not praise your charms enough, my lovely Diana, with your golden hair and ivory forehead, with your glistening eyes, with which you turn all mens' heads."
In this recording Starter's stanzas are alternated by variations by Samuel Scheidt (var. 1-2) and Sweelinck var. 3-4).

Der französische Hofkomponist Pierre Guédron schrieb die air de cour 'Est-ce Mars, Ie grand dieu des alarmes, queje voy' das 'Ballet de Madame' (1613), ein Ballett fur die Schwester des damals Königs Ludwig XIII. Die Melodie wurde auch in den Niederlanden popular, und man erfand dazu Dutzende neuer Texte. So dichtete Jan Jansz. Starter ein Liebeslied darauf. "Selbst wenn ich tausend eiserne Zungen hätte, wie eine Orgel, dann noch könnte ich deine Reize nicht besingen, meine liebe Diana, mit deinen goldenen Haaren und deiner elfenbeinweissen Stirn und mit deinen glänzenden Augen, mit denen du allen Männern den Kopf verdrehst."

Had ick duysend ysere tongen
Stemme: Est-ce Mars le grand Dieu des allarmes, &c.

Had ick duysend ysere tongen,
Schoon van stof,
Die al te samen queelden en songen,
Tot den lof
Van Diaen, die de Maen
Veer in glans en pracht te boven gaet,
Door haer gelaet,
Schone Vrou, ach! ick sou
U waerdy noch geensins beelden uyt,
Met mijn geluydt.

U hayrtjens krullen krul op krul te samen,
Door malkaer,
Die in glans het geele goud beschamen
Gansch en gaer.
't Voorhoofd net, braef geset,
Hoogh en breed, so effen door en door
Als blanck Yvoor,
't Welck de tyd, aerdigh myd,
En met rimpels nimmermeer beslaet,
Dat schoon cieraed.

Als twee Starren teyst'ren u ooghjes
O Diaen!
Daer twee wijn-brauwen als bruyne booghjes
Rond om staen,
Door wiens glans, ghy de Mans
Tot het diepste van het harte wond,
En maeckt gesond,
'k Acht de min, woond daer in,
Jae dat selfs Cupido schiet syn schicht
Door u gesicht.

't Halsjen heeft selver Natura doen cieren,
Daer het blauw
Van schoone aderen doorkomt te swieren
Blanck en flauw,
Of het waer, een pylaer
Van Albaster, Peerl, Yvoor of Snee,
Sacht en gedwee.
Dus besne'en, syn u le'en,
Vol cieraeds, vol alle geestighe'en
Van top tot te'en.


Tekst uit: J.J. Starter, Den Frieschen Lusthof (1621)

English translation: Ruth van Baak Griffioen
Übersetzung auf Deutsch: Erwin Peters

Brisk Recorder Quartet Amsterdam (artiest), Camerata Trajectina (artiest), Sweelinck and the Art of Variation = De variërende Sweelinck / Brisk Recorder Quartet Amsterdam, Camerata Trajectina. GLO 5253
2012
1: 1