Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[2] Engelsche fortuin / Lieffd' int secreet
Op de treurige Engelse ballad tune 'Fortune my foe' werden in Nederland tijdens de Gouden Eeuw allerlei liedteksten gezongen. 'Lieffd' int secreet' bijvoorbeeld: over de geheime liefde van een jongen die helemaal bleek ziet van verliefdheid. Zo nu en dan lonkt zijn aanbedene wel naar hem, maar om de een of andere reden mag of durft hij haar zijn liefde niet te betuigen. Hij vraagt dan maar aan de duiven van Venus om dit lied bij het meisje te bezorgen.

Engelsche fortuin / Lieffd' int secreet (Love in secret)
During the Golden Age of the Netherlands, all sorts of song texts were sung to the mournful English ballad tune "Fortune my foe." One example is "Love in secret", about the hidden love of a young man who has gone pale as a sheet with infatuation. Now and then his beloved makes eyes at him, but for one reason or another he dares not declare himself to her. So he asks Venus's doves to carry this song to his girl.

Zur traurigen englischen ballad tune 'Fortune my foe' wurden in den Niederlanden im Goldenen Jahrhundert allerlei Liedtexte gesungen. 'int secreet' zum Beispiel: Uber die geheime Liebe eines Jungen, der ganz blass ist vor Liebe. So hin und wieder blickt seine Angebetete ihn wohl verstohlen an, aber aus irgendwelchen Gründen wagt er es nicht, ihr seine Liebe zu erklären. Er bittet deshalb die Tauben der Venus, dieses Lied seinem Mädchen zu überbringen.


Lieffd' int secreet
stemme: denghelsche fortuijn

Lieffd' int secreet
Myn jonck hert krencken doet
Sonder s'lieffs weet
Ick veel oock dencken moet.
Hoe ick my schick,
My compt te vooren staech
Lieffde die ick
Tot d'uytvercooren draech.

Haer oochskens claer
My somptyts schencken goet
Een seer eerbaer
Loncxken en wencxken zoet,
Dewelck myn hert
Int alderdiepste prickt
Ende met smert
Ontroert ende verschrickt.

Compt duyffkens hier,
Die Venus coetse treckt,
Neempt dit pampier
En brenght het wel perfeckt
De jonckvrouw aen,
Die zoo veel deuchden heeft
Als een persoon,
Die op der eerden leeft.

Tekst uit: Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant (1598-1600)

English translation: Ruth van Baak Griffioen
Übersetzung auf Deutsch: Erwin Peters

Brisk Recorder Quartet Amsterdam (artiest), Camerata Trajectina (artiest), Sweelinck and the Art of Variation = De variërende Sweelinck / Brisk Recorder Quartet Amsterdam, Camerata Trajectina. GLO 5253
2012
1: 2